طرح و تصویر - تلویزیون شهری ارومیه


آدرس: ارومیه / خیابان حسنی / برج مهندسین 9 / طبقه 5 / واحد 55
ایمیل: info@tarhotasvir.ir
تلفن: 044.33430077
تلفن: 044.33430088
اینستاگرام: tarhotasvir@
تلگرام: tarhotasvir@
آپارات: tarhotasvir@

نام و نام خانوادگی
ایمیل
موضوع
توضیحات