طرح و تصویر - تلویزیون شهری ارومیه

گاهی در دفتر کار خود می نشینیم و با خود فکر می کنیم که علی رغم انرژی که صرف بهبود کیفیت محصولات خود و هزینه هایی که صرف تبلیغات و بازاریابی آن ها کرده ایم، چرا محصولات و خدماتمان آنقدر که ما انتظار داریم خریداری ندارد؟ چرا تبلیغات مان نتیجه ای دربر ندارد؟ چرا وفاداری مشتریانمان روز به روز کاهش می یابد؟


گاهی در دفتر کار خود می نشینیم و با خود فکر می کنیم که علی رغم انرژی که صرف بهبود کیفیت محصولات خود و هزینه هایی که صرف تبلیغات و بازاریابی آن ها کرده ایم، چرا محصولات و خدماتمان آنقدر که ما انتظار داریم خریداری ندارد؟ چرا تبلیغات مان نتیجه ای دربر ندارد؟ چرا وفاداری مشتریانمان روز به روز کاهش می یابد؟!

روزها و شب ها را صرف ریشه یابی مشکل و پیدا کردن مقصر می کنیم، غافل از اینکه این ما هستیم که در پیدا کردن مشتری ناتوانیم. اغلب ما تبلیغات را به چشم هنر نگاه می کنیم و چنین می پنداریم که تنها با ترکیب رنگ ها و شکل های جذاب می توانیم قلب و نهایتا کیف پول مشتری را به طرف خود جذب کنیم، در حالیکه هنر تنها یک رو از سکه تبلیغات است. تبلیغات قبل از اینکه یک هنر باشد یک علم است و تنها زمانی موثر خواهد بود که به عنوان آمیزه ای از علم و هنر استفاده شود. انجام تحقیقات بازاریابی، شناسایی مخاطبان و کسب اطلاعات به روز، و ترکیب آن با طرح ها و گرافیک های هماهنگ با هویت سازمان، باعث افزایش چشم گیر اثربخشی تبلیغات می شود.

تنها چیزی که نیاز داریم یک راهنماست. راهنمایی که نقشه گنج را در اختیارمان قرار دهد تا با دنبال کردن آن بتوانیم قله های فروش را فتح کنیم و قلب مشتریان خود را تسخیر کنیم.


تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۱۲:۰۲ | دفعات بازدید: ۱۹۸۶ بازدید